E-MM - Elektronik Müstahsil Makbuzu

E-MM - Elektronik Müstahsil Makbuzu

E-MM - Elektronik Müstahsil Makbuzu

E Müstahsil Makbuzu ile ticaret esnasında kesmiş olduğunuz makbuzu GİB’e raporlamak yerine portal sistemimiz üzerinden kestiğiniz müstahsil makbuzunu GİB’eraporlamak çok daha kolay. Bırakın evrak işlerini ve raporlamaları sizin yerinize biz yapalım.